Våre instruktører

Andreas Nårstad

Instruktør

Andreas, er 27 år og utdannet ambulansearbeider. Han har lang erfaring som instruktør og  instruerer i norsk grunnkurs i førstehjelp, førstehjelp for barn, bruk av hjertestarter, psykososial førstehjelp og Avansert førstehjelp(AFØR)
Han er også hovedinstruktør og kan holde instruktørkurs i NGF. I tillegg er Andreas godkjent instruktør i overflate- og elveredning. 

Per Flekstad

Instruktør

Per har hatt Norsk Folkehjelp som hobby i 40 år og har lang erfaring som instruktør. Per er godkjent til å undervise i Norsk grunnkurs førstehjelp, Førstehjelp for barn, Psykososial førstehjelp, og Søk- og redning.

Jørgen Aunet

Instruktør

Godkjent instruktør i Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF)

Tor-Petter Uhrenfeldt

Instruktør

Godkjent instruktør i Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF)

Ole J. Strand

Instruktør

Godkjent instruktør i Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF)