Førstehjelp Barn

godkjente NRR/NFR instruktører

Alle våre instruktører er godkjente etter retningslinjene till Norsk Resuscitasjonsråd og Norsk Førstehjelpsråd.

For virksomeheter som gir "tilsyn og omsorg for barn"

Kurset er iht. rundskriv fra SOS. DEP I-0848 av 15. desember 1995: “Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.” samt “Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. del 1 og del 2.”

Kursbevis ved fullført kurs

Ved fullført kurs vil alle deltakere, og bedriften, få kursbevis.

Førstehjelp Barn

Hjerte-lungeredning

Alle deltakerne får opplæring i hjerte- lungeredning på barn. Praktisk øving på dukker.

Fremmedlegeme i halsen

Kurset gjennomgår prosedyrer og teknikker for å få fjernet fremmedlegemer.

Førstehjelpskjeden

Førstehjelpskjeden gjennomgås, fokus på varsling

Sykdom

Vi går igjennom de vanligste symptomene og hva man skal gjøre om noen blir akutt syk

Skader

Kurset omfatter ulike typer skader, vi går igjennom førstehjelpen ved for eksempel blødninger, sår, brudd og bløtvevsskader

Bevisstløst barn

Hva gjør du dersom et barn blir bevisstløs? Dette vil vi gjennomgå på kurset.

Fyll ut skjemaet for å få et uforpliktende tilbud!